Índice de contidosHistoria

- O galego lingua de Galicia
- As orixes
- Os Romanos
Mapa das linguas románicas europeas
- Xermanos, árabes e bretóns
- Do latín ó galego
Para saberes máis
- Do XII ó XV
Para saberes máis
- Os séculos escuros
Para saberes máis
- Rexurdimento
Para saberes máis
- O comezo do século XX
Para saberes máis
- Os anos vinte e trinta
Para saberes máis
- A posguerra
Para saberes máis
- Os anos 60
Para saberes máis
- Os anos setenta e oitenta
Para saberes máis
- Hoxe
 

Galego Hoxe

- Introducción
- Datos censo 1991
- MSG:
Competencia lingüística.
Lingua inicial
Usos lingüísticos

- O galego e as leis
- A administración
- O galego e o ensino
Primario e secundario
Universitario
- Medios de comunicación e produción cultural
Prensa escrita
Radiodifusión e televisión
Producción cultural
- O galego no mundo