Barra de navegacionMedios de comunicación e producción cultural


Na sociedade actual os medios de comunicación conforman un elemento fundamental no proceso de normalización dunha lingua, especialmente na prensa escrita e a radiodifusión e televisión, que deben camiñar e desenvolverse de par das novas tecnoloxías. A producción cultural é un elemento indispensable no proceso de creación de contidos dos medios e un baremo da vitalidade e puxanza dunha lingua e, por extensión, dun país.
 


Ir a O galego no mundo