Biblioteca:


 

Lexislación laboral en galego


Nesta sección da biblioteca presentámosche unha colección de textos de lexislación laboral en galego elaborados polo servicio de normalización lingüística da CIG. No futuro esta sección irase ampliando con outros textos lexislativos de carácter xeral redactados na nosa lingua.

Os textos incluídos son extensos polo que se presenta primeiro un índice cos seus contidos dende onde se pode baixa-slo texto completo para o seu uso fóra da rede.


Lei Xeral da Seguridade Social

Estatuto dos Traballadores

Lei de Procedemento Laboral