Biblioteca:
Lexislación laboral en galego


 

Lei Xeral da Seguridade Social

REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/1994, DO 20 DE XUÑO,
POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO
DA LEI XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL

REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/1994, DO 20 DE XUÑO DE 1994, B.O.E. DO 29, R. 1825, I.L. 3276

Servicio de Normalización Lingüística da CIG.


Lei Xeral da Seguridade Social (117K)


  Estatuto dos Traballadores