Vocabularios:


 

Terminoloxía do futbol


Glosario de formas correctas, dúbidas e incorreccións do campo léxico do futbol. Presentamos aquí os termos por orde alfabética e clasificados tematicamente.

Signos empregados

* Palabra incorrecta non admitida
# Palabra estranxeira.

Abreviacións

adx. adxectivo
ex. exemplo
cast. castelán
s. f. substantivo feminino
s. m. substantivo masculino
s. substantivo
v. verbo
vid. véxase


Dúbidas e formas incorrectas máis frecuentes

Locucións e frases feitas

Material

Participantes no xogo

Campo de futbol

Accións de xogo