Publicacións

 


 
Listaxe das últimas publicacións referenciadas por galego.org. (Actualizadas o 7 de abril de 1998)Diccionario de seguros

Wintterthur
"Diccionario dos Seguros", unha obra novidosa en canto á lexicografía feita coa colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.Diccionario Políglota do Tren

A editorial Vía Libre, coa colaboración das Consellerías de Educación e Cultura das comunidades galega, basce e catalana e o patrocinio de empresas privadas, ten editado o primeiro diccionario Políglota do Tren, da autoría de Mario león. O traballo recolle deficións, aproximadamente tres mil, nas súas versións en alemán, catalán, eusquera, francés, inglés e galego, a partir das definicións en castelán.Vocabulario xurídico - Aforismos e locucións latinas castelán - galego / latín - galego

Traballo realizado por Luis Rodríguez Ennes, decano da Facultade de Dereito de Ourense e Luisa Blanco, baixo a supervisión de Xosé María Pin, do SNL da Universidade de Vigo.Normas de etiquetaxe

Colaboración do CIEMEN sobre a lexislación existente no estado e na Unión Europea para a etiquetaxe de productos vendibles. Está na versión orixinal en catalán, pola súa facilidade de compresión, e pódese baixar gratuitamente.Primeiro Manual de Saúde Ambiental

Publicado por edicións Lea, un traballo realizado polo doutor Francisco Peña Castiñeira e prologado por J. Gestal Otero, catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.O futuro do galego

Obra de análise de Xan Bouzada e Anxo Lourenzo no que se recolle basicamente unha perda de falantes por necesidade e un aumento do número de falantes por vontade, ademais de constatar que as actitudes respecto da lingua galega son, en xeral, positivas.Vocabulario Xurídico

Vénse de publica-lo volume "Vocabulario xurídico - Aforismos e locucións latinas castelán - galego / latín - galego", traballo realizado por Luis Rodríguez Ennes, decano da Facultade de Dereito de Ourense e Luisa Blanco, baixo a supervisión de Xosé María Pin, do SNL da Universidade de Vigo, unha ferramenta útil para os traballos de supervisión e corrección lingüística.