Outros lugares de interese
para o idioma galego
 

Centros de
Investigación
Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro

Departamentos
e Institucións    
Universitarias    
Departamento de Galego
Universidade de Santiago de Compostela

Departamento de Lingüística Xeral e Teoría da Literatura
Da Universidade da Coruña

Instituto da Lingua Galega:
Dependente da Universidade de Santiago de Compostela.

Servicio de Normalización Lingüística
Da Universidade de Santiago de Compostela

Outros puntos
de interese
Centro de Estudios Galegos de Oxford
Institución para a promoción da cultura galega no Reino Unido

Meyer Lab
Sobre a cultura e lingua galega

A lingua Portugesa
A lírica medieval e as orixes do galego.

Plataforma polo galego na informática
Asociación para a promoción do uso do galego na informática.

Ciberirmandades da Fala
Para promociona-lo uso do galego no ciberespacio.

Lingua e Cultura en Vieiros
Ligazóns varias e a puntos de información en distintas linguas.

Mercator Media
Base de datos sobre os medios de comunicación en Galicia.

Recursos
das linguas
do mundo
A páxina da linguaxe humana
Información sobre tódalas linguas do mundo

Ethnologue Database
Datos básicos sobre as linguas do mundo.