Lexislación:


 

Xeral Básica


Constitución Española.

Estatuto de Autonomía.

Lei 3/1983, do 15 de Xuño de Normalización Lingüística.

Decreto 317/1990, do 31 de maio, polo que se establece a estructura orgánica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.