Lexislación:


 

Europea


Resolución do Consello e dos Ministros de Cultura de 9 de novembro de 1987 sobre o fomento da traducción de obras importantes da cultura europea.

Convenio europeo sobre notificación no estranxeiro de documentos en materia administrativa.

Resolución sobre as linguas e culturas das minorías rexionais e étnicas da Comunidade Europea.

Proxecto da Carta Europea das linguas rexionais ou minoritarias aprobada polo Comité de Ministros do Consello de Europa.

Resolución sobre a situación das linguas na Comunidade e da lingua galega.