Lexislación:


 

Educación


Validación dos estudios de galego feitos nas escolas oficiais de idiomas polos cursos de iniciación e prfeccionamento

Validación dos cursos de iniciación e perfeccionamento para alumnos universitarios e licenciados

Declaración de interese público da impartición dos cursos de lingua galega

Decreto polo que se desenvolve a Lei de Normalización Lingüística para a súa aplicación ó ensino en lingua galega nas ensinanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes niveis non universitarios.

Resolución do 9 de decembro de 1996, da Dirección Xeral de Ordenación Educativa e de Formación Profesional e da Dirección Xeral de Política Lingüística, pola que se regula o plan de actividades e o réxime de funcionamento dos centros de recursos da Comunidade Autónoma de Galicia.