Lexislación:


 

Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos


A Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos foi elaborada e asinada por organizacións non-gobernamentais reunidas en Barcelona, do 6 ó 9 de xuño de 1996.

Preliminares

Preámbulo

Título Preliminar (Artigos 1-6)

Título Primeiro: Principios Xerais (Artigos 7-14)

Título Segundo: Réxime Lingüístico Xeral

Sección I. Administración pública e órganos oficiais (15 - 22)

Sección II. Educación (23-30)

Sección III. Onomástica (31- 34)

Sección IV. Medios de comunicación e novas tecnoloxías (35-40)

Sección V. Cultura (41-46)

Sección VI. Ámbito Socioeconómico (47-52)

Disposicións Adicionais

Disposicións Finais