Lexislación:


 

Administración Militar


Orde pola que se regulamenta o uso das linguas das Comunidades Autónomas na Administración Militar

Lei 85/1978 do 28 de decembro. Reais ordenanzas das Forzas Armadas

Lei Orgánica 2/1989, do 13 de abril, procesual militar