Biblioteca:


 

Manual de comunicación comercial


Este manual consta de tres apartados; un de criterios xerais de estilo, onde se sinala a importancia dun estilo claro e simple que permita a tódalas persoas, sexa cal sexa a súa capacidade de lectura, recibi-la información que se pretende transmitir. O seguinte apartado contén as características dunha carta comercial, estructurando os seus apartados e dando consellos para a súa redacción. O terceiro epígrafe consta de modelos de documentos en galego para a documentación comercial. Estes documentos, en formato ASCII poden "baixarse" para utilizar dende calquera procesador de texto.

Criterios xerais de estilo

Claridade e simplicidade

Extremos a ter en conta antes e no momento de comezar a escribir

Os diferentes tipos de estilo

A carta comercial


Modelos de documentos para a comunicación comercial en galego

A carta comercialOutros documentos