Bibliografía:


 

Vocabularios específicos


AA.VV (1994): Léxico básico das Ciencias Naturais Castelán-Galego. Anexo de O Cartafol. Santiago: Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

Aguilella Albella, S. et al. (1994): Manual Básico de Economía en Galego. A Coruña: La Voz de Galicia.

Alonso Pimentel, S./ Vázquez López, M.X. (1988): Vocabulario da música e espectáculos. Santiago: Xunta de Galicia.

Alvarez Losada. R./ Martín Biedma, R.: Glosario de termos bancarios. Santiago: Xunta de Galicia.

Asorey, X. M. et al. (1989): Diccionario Temático e Ilustrado de Apicultura. Vocabulario Castelán-Galego. Santiago: CEDAGA.

Blanco Valdés, X.L. (1993): Léxico editorial Castelán-Galego. Santiago: Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

Boullón Agrelo, A.I./ Díaz Abraira, C./ Penoucos Castiñeiras, M. (1988): Vocabulario Comercial. Santiago: Xunta de Galicia.

Boullón Agrelo, A.I. et al. (1991): Léxico da administración Castelán-Galego. Santiago. Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega.

Carballo Martínez, A./Dosil López, B. (1993): Diccionario Galego de Banca. Santiago: Xunta de Galicia.

Fernández Prieto, L. et al. (1994): Vocabulario da Historia. Santiago de Compostela: Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela.

Fernández Sabín, R. (1992): Vocabulario da electricidade e electrónica. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Fernández Salgado, B.: (1988): Vocabulario galego do futbol. Educación en Galicia. 0, pp. 20-22.

Fernández Salgado, B.: (1988): Xogando ó basquet. Vocabulario galego-castelán-francés de baloncesto. Educación en Galicia 2, p. 19.

Ferrás Sexto, C. et al. (1993): Diccionario Galego de Xeografía. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Ferrol Ruibal, X. (dir) (1992): Diccionario dos nomes galegos. Vigo: Ir Indo.

López Dobao, X.A. (1988): Vocabulario das pesas e medidas. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

López Varela, E./Pichel Lorenzo, A./ Facal Cancela, E. (1992): Vocabulario Temático Ilustrado. Vigo: Galaxia.

Losada Cortiñas, E./ Castro González, J./ Niño Ricoi, E. (1992): Nomenclatura Vernácula da Flora Vascular Galega. Santiago: Xunta de Galicia.

Masa, X. et al. (1994): Vocabulario das Matemáticas. Universidade de Santiago de Compostela: Servicio de Normalización Lingüística.

Matalobos, M.C./ Díaz López, O (1984): Vocabulario Galego de Formación Profesional. Lugo: Celta.

Novo Folgueira, P./ López García, X./ Campos, F. (1993): Vocabulario galego da comunicación. Santiago: Lea.

Novo Salgado, A. (1991): Vocabulario de cócteles. Santiago: Xunta de Galicia.

Núñez Singala, M.C./Fernández Salgado B./ Miramontes Castro, M.X. (1988): Vocabulario do medio físico. Santiago: Xunta de Galicia.

Rivas Quintas, E. (1991): Onomástica persoal do Noroeste Hispano. Lugo: Alvarellos.

Ruibal Cendón, I./ García Cancela, X./ Torres Romar, X. (1988): Vocabulario do medio agrícola. Santiago: Xunta de Galicia.

San Juán, A. et al. (1990): Vocabulario das Ciencias Naturais. Santiago: Xunta de Galicia.

Santamarina Fernández, A/ González González, M. (coords) (1988): Léxicos: matemáticas, física, química. Santiago: Xunta de Galicia.

Varela Barreiro, F.X. (coord.) (1991): Vocabulario de restaurantes. Santiago: Xunta de Galicia.

Varela Barreiro, F.X. (coord.): Vocabulario de tabernas, bares e cafeterías. Santiago: Xunta de Galicia.