Bibliografía:


 

Manuais, cursos e métodos para a adquisición da lingua


Agrupación Cultural "O Facho" (1978): O galego hoxe: curso de lingua. A Coruña: La Voz de Galicia, 1980.

Asaka, T. (1993): Guía de conversación en galego. Tokyo: Daigaku Shorin [Redactado en xaponés].

Cid González, C. / Tesouro, X. (coords.) (1995): Curso de galego para as Administracións. Vigo: Xerais.

Feixó Cid, X. G. (1993): Iniciación ó galego. Vigo: Ir Indo.

García [Cancela], X. et al. (1985): Edigal galego. Primeiro método audiovisual para aprendizaxe da lingua galega. 4 vols. + 3 cassettes. Santiago: Edigal, 1994.

García Cancela, X. et al. (1991): Curso de lingua galega para a Administración de Xustiza. Nivel básico. Santiago: Xunta de Galicia.

García Cancela, X. / Díaz Abraira, C. (1991): Manual de linguaxe administrativa. Santiago: Xunta de Galicia, 1994.

Instituto da Lingua galega (1971): Galego 1. Santiago: Universidade, 1984.

Instituto da Lingua Galega (1972): Galego 2. Santiago: Universidade, 1984.

Instituto da Lingua Galega (1974): Galego 3. Santiago: Universidade, 1983.

Instituto da Lingua Galega (1986): Galego coloquial. Novo método para a aprendizaxe da lingua galega. A Coruña: La Voz de Galicia.

Instituto da Lingua Galega (1993): Nivel soleira (versión provisional). [Santiago]: Xunta de Galicia / Consello de Europa.

Montero Santalha, J.-M. (1983): Método prático de língua galego-portuguesa. Ourense: AS-PG.

Mouriño Cagide, X. (1989): Avante. Curso de galego. 1. Iniciación. Santiago: Xunta de Galicia.

Mouriño Cagide, X. (1989): Avante. Curso de galego. 2. Perfeccionamento. Santiago: Xunta de Galicia.

Rivas Cid, X. (1994):

Curso práctico de linguaxe administrativa para funcionarios da Xunta de Galicia. Santiago. Xunta de Galicia.

Sánchez Vales, D. / Loureiro González, J. / Sarmiento Rodríguez, N. (1991): Curso de lingua galega para as corporacións Locais. Nivel Básico. Santiago: Xunta de Galicia.