Bibliografía:


 

Diccionarios monolingües


Alonso Estravís, I. (1983): Diccionario ilustrado Nós (A-CHAMP). A Coruña: Nós.

Alonso Estravís, I. (1986): Diccionario da Lingua Galega. 3 vols. Madrid: Alhena.

Alonso Estravís, I. (1995): Dicionário da Língua Galega. 3 vols. Santiago: Sotelo Blanco.

Ares Vázquez, M.C. et al. (1986): Diccionario Xerais da Lingua. Vigo: Xerais.

Boullón Agrelo, A.I. et al (1989): Diccionario Escolar Galego. Vigo: Xerais.

Castro Maciá, L: (1995): Diccionario Xerais de sinónimos. Vigo: Xerais.

Chacón Calvar, R/ Rodriguez Alonso M. (1993): Diccionario Crítico de dúbidas e erros. Sada: Ediciós do Castro.

Feixó Cid, X.G. (coord.) (1986): Diccionario Escolar da Lingua Galega. Vigo: Ir Indo.

Feixó Cid, X.G. (coord.) (1986): Diccionario Práctico da Lingua Galega. 3 vols. Vigo: Ir Indo.

Feixó Cid, X.G. (coord.) (1986): Diccionario Práctico da Lingua Galega. Vigo: Ir Indo.

Fernández Salgado, B. et al. (1991): Diccionario de dúbidas da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

García, C./González González, M. (1991): Diccionario Manual da Lingua Galega. A Coruña: La Voz de Galicia.

Instituto da Lingua Galega/Real Academia Galega (1990): Diccionario da Lingua Galega. Santiago: ILG/RAG.

Navaza Blanco, G. (coord). (1989): Pequeno diccionario Xerais da lingua. Vigo: Xerais.

Nicolás Rodríguez, R. (1993): Diccionario dos Verbos Galegos. Pontevedra: Edicións do Cumio.

Real Academia Galega (1991): Pequeno Diccionario da Lingua Galega. Madrid: Mateu Cromo.

Rodríguez Alonso, M. (coord.) (1995): Diccionario da lingua galega. Vigo: Obradoiro.