Liñas de axudas para a promoción do galego:


 

Da Unión Europea


- Propostas de apoio da Comisión Europea de accións en favor da promoción e conservación das linguas e culturas rexionais e minoritarias.

- Oficina Europea para as linguas minoritarias. Convocatoria de bolsas de estudio.